Blog Post

Drift- och underhållsmodul i KP Kalkyl

No comments

I KP Kalkyl finns nu möjligheten att lägga till en receptkatalog för drift- och underhållsarbeten. På samma sätt som KP-aprisbok finns här prissatta arbetsmoment med allt från klippning av gräsytor, trädbeskärning och barmarksväghållning till snöröjning. Ett bra verktyg för att skapa skötselplaner för antingen nylagda ytor eller redan befintliga.

För mer information om KP Kalkyl och dess olika användningsområden, kontakta gärna oss så berättar vi mer!

/KP SystemHack

adminDrift- och underhållsmodul i KP Kalkyl